Zeynel de ?ftar Daveti
  • Yorum yok
  • 11 Temmuz 2014
  • 3237 Okunma
Pin It

Zeynel de ?ftar Daveti

Sosyal medyadan takip eden takipilerim biliyorlar ar?maba ak?am? Zeynel Muhallebicisinde iftar davetindeydim.
Zeynel Muhallebicisi ?stanbul ba?ta olmak zere Ankarada da bir ok ?ubesi bulunan nefis stl tatl?lar? ile n plana ?km?? bir mekan.
Yeniky ?ubesi ?stinye Park tan yenikye inen yoku?un hemen sonunda ???klar?n yan?nda.
3 ku?akt?r lezzetinden dn vermeyen bir mekan olduklar? konusunda olduka iddal? bir mekan.
3 katl? olan mekanda 2 kat?nda arzu edilirse do?um gn partileri de dzenlenebiliyor.
ZEYNEL 2
Zeynel muhallebicisi yakla??k 20 y?ld?r hizmet veren bir yer. Yeniky ?ubesinde bizleri Bar?? bey kar??lad?.
3. Ku?ak olarak dedesinin i?ini devam ettirmeye zen gsteren titiz biri.
Bar?? bey bize dedesinin ilk mekan?n? aana kadar ki sreyi ?yle zetledi.
Byk Dedesi Zeynel Blkba?? Yugoslavya dan henz 7 ya??nda iken a?abeyi ile ?stanbul’a ?stinye ye g etmek zorunda kal?yorlar.
O dnemde ?stinye ?imdi ki ?hti?am? yok tabi sadece yal?lar ve geriye kalan k?s?m ise meralar otluklar ve hayat?n? hayvanc?l?ktan kazanan sakinler var.
?lk olarak Zeynel bey bal?k?l?k yaparak hayat?n? kazanmaya ba?l?yorlar.
Sonras?nda etrafta bulunan meralardan ald??? taze st ile evde elle evirme usul ile haz?rlad??? dondurmalar? satmaya ba?l?yor.
Yal? sakinleri iin ufak bir salda sat?? yapmaya ba?l?yor.
Yal? sakinleri taraf?ndan ok sevilince Dondurmalar? ile nleniyor.
nce kendisine Yeniky de ufak bir mekan a?p dondurman?n yan?na bu defa gerek tavuk g?s ile tavuk g?s tatl?s? yapmaya ba?l?yor.
K?sa zamanda istinye halk? taraf?ndan be?enilen mekan gn getike byyerek bugnlere geliyor. Diye anlat?yor bar?? bey bizlere..
20 y?ld?r hizmet veren Zeynel Muhallebicisi’nde son 10 y?ld?r organik rnler ile yemekler haz?rlan?yormu?.
zel bir iflikten gezen tavuklar al?p bu tavuklar ile tavuk yemekleri sunuyorlar.
ZEYNEL 3
Zeynel de iftar ise isterseniz menden seebiliyorsunuz isterseniz set men olarak alabiliyorsunuz.
Benim tercihim mercimek orbas? , Be?endili Klbast? ve salata oldu.
Sabah 7 de a?p ak?am 1 e kadar hizmet veren Zeynel Ramazan ay?nda sahur vaktine dek a?klar. Hatta sahur menleri de mevcut..
Bar?? bey bize 1925 y?l?nda kullan?lan ilk muhallebi ka????n?da gsteriyor. Dedesinden kalan bu emanete gz gibi bak?yor desem yeridir.

Peki Zeynelde en ok yenilen lezzet hangisi ?

Bu sorumuza Bar?? Bey ?yle cevap veriyor.
Yani nesil Damla sak?zl? Lezzet ?leni ve sadece meyvalardan yapt???m?z sorbelere ilgi gsteriyor.
Bizleri eskiden beri tan?yan bilenler ise en ba?ta tavuk g?s ve kazandibi iin gelirler diyor.
Benim o gece tatd???m tatl?lar aras?nda en fazla favorim mandalinal? sorbe oldu.
Hani bilirsiniz k???n Antalya da yeti?en ekirdekli mandalinalar vard?r i?te bu sorbe ondan yap?lm??.
A?kcas? benim en be?endi?im lezzet oldu.
K???n antalyadan getirip sorbe haz?rlay?p dondurucularda saklan?yormu?.
Kavunlu sorbeleri de birba?ka gzeldi.
ZEYNEL 4
K?sacas? ben ve e?im bu mekana yeniden gitmeyi planl?yoruz.
Yeniky de bulunmas?na ra?men fiyatlar?na bakt???mda en pahal? tatl?s? 10 tl..
D?nn fiyat aral???n?..
Menlerinde ?yle bir gzellikte var. Diyelim ki diyet yap?yorsunuz ve yiyece?iniz tatl? ka kalori merak ediyorsunuz ona da yer vermi?ler 🙂
Belki ramazanda iftara belki de ramazan sonras?nda kahvalt?ya yada muhallebilerini tatmaya gidebilirsiniz diye bir eneri olarak yazmak istedim.
Bence tek eksik byel gzel bir mekand ocuklar? ile gelen aileler iin bir ocuk oyun odas? olmal?.
Eminim daha byk bir yere getiklerinde ona da yer vereceklerdir.
?ftar mensnn fiyat? da 47 tl olarak belirlenmi?.
Zeynel Muhallebicisi’nden bu kadar 🙂
O gece sevgili Evren ve Hansa da vard? ?ahane bir ak?am oldu benim iin
ZEYNEL 5
Yeni mekan aray??lar?na devam edece?im.
Sevgiyle kal?n..
Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir