Yeni bir hayata Yeni bir ba?lang? gerek
  • Yorum yok
  • 16 Mart 2016
  • 4705 Okunma
Pin It
elvan odabas? kanar

ELVAN ODABA?I KANAR

Yaz yakla??rken hepimizi bir tela? ald? yeniden de?il mi kilo verme derdi..

Ben bu sorunla y?llard?r sava??yorum. Hayat?m?n sadece belli dnemlerinde zay?f bir kad?n oldum. ?lk ciddi kilo al?m?n? k?z?ma hamile iken oldu. Tam 38 kilo ald?m.

Hadi o kadarda olmaz dedi?inizi duyar gibiyim. do?ru ok do?ru duydunuz tam tam?na 38 kilo

Nas?l m? ald?m kontrolsz ve bilinsiz bir yeme sonucunda oldu…

Daha sonra tabi ki de bir k?sm?n? verdim ama byk o?unlu?u kald?. Daha sonra yeniden hamile kal?nca ben art?k kontrolsuz bir vaziyetteydim.

Sa?l?k sorunlar?mda ?kmaya ba?lam??t?. en ba?ta yemek yemeyince titriyor yiyince de bu defa uykum geliyordu.

Bir gn bir etkinlikte Elvan Odaba?? Kanar ile tan??t?m. O kadar iten ve gler yzl ki o an akl?n?zdaki her ?ey uup gidiyor. Onun iindeki ya?ama sevinci ile sizde bir anda mutlu oluyorsunuz. Kat?ld???m etkinlikten iim huzur dolu ayr?lm??t?m.

?lk olarak samimiyeti ile sizi fethediyor. Kendinizden ok ona gveniyorsunuz. A?kas? bende yle oldu. 🙂

Eve gelir gelmezElvan kimdir diye ara?t?rd?m. Hacettepe niversitesi Beslenme ve Diyetetik Blm mezunu. Bir diyetisyen olmas?na ra?men hayat?n?n bir blmnde ciddi bir kilo al?m? ile kar??la?m?? ve bunun okulunu okurken olmu? hemde. sonras?nda nce kendine sonra bir ok dan??an?na daha fazla yararl? olabilmek iin ok al??m?? biri.

Burada size onu vd?m falan yok sadece yeni yoluma sevgili Elvan ile devam ediyorum. Yeni yol yeni ya?am diyorum ben bu gidi?e.

Son zamanlarda bana ?retti?i ok ?ey var.

  • ?lk olarak hayata hep pozitif bakmal? ve mutlu olmal?s?n.
  • En nemlisi de kilo vermeyi biri yada birileri yada nemli bir gn iin yapmamal? sadece ve sadece kendin iin kendi mutlulu?un iin yapmal?s?n.
  • Su ok nemli mutlaka su imelisin. ?emiyorum yok ubuk tar?n ekle limon ekle elma ekle yeter i .
  • Ekmekden vazgeme sadece yedi?in ekmek tam tah?ll? yada avdar olsun.
  • Kan testlerini mutlaka yapt?rmal?s?n. Belki bende oldu?u gibi sizde de inslin direnci vard?r.
  • Her bireyin diyeti farkl?d?r. Sak?n ?ok diyetler yada bir arkada??n?za verilen diyetleri yapmay?n.

 

 

Daha yolumuz sevgili Elvan Odaba?? Kanar ile ok uzun 5 ay gibi bir sremiz var. Bu tatl? diyetisyen ile tan??man?z? istedim.

Ankara da ve ?stanbul da ofisi var. Detayl? Tm bilgilerihttp://www.formeo.com.tr/ sitesinden alabilirsiniz.

?lerleyen gnlerde sizlere zay?flama hikayemden daha ok bahsediyor olaca??m.

Sa?l?kl? ve Zay?f kalaca??m?z gzel gnler sizinle ve bizimle olsun…

🙂 🙂

 

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir