"blogger" etiketli yazılar
 • AELYA ?LE GLMSE HAYATA

  14.06.2017 ar?amba gn sevgili Aelya Akkoyun ile Tv360 da ?ahane bir canl? yay?n gerekle?tirdik

  • Yorum yok
  • 16 Haziran 2017
 • Yemek Bizim iin Bir A?k Blogger Toplant?s?

  Geen hafta sonu sevgili Glay, Neval ve Vildan’?n dzenledi?i “Yemek bizim iin bir a?k

  • Yorum yok
  • 13 Aralık 2016
 • Muratbey Peynirleri ile S?rad??? Peynirlerle Sa?l?kla Ya?am Bulu?mas?

  Muratbeyin 22 Ekim Cumartesi gn Grand Hyattda dzenledi?i S?rad??? Peynirlerle Sa?l?kl? Ya?am Bulu?malar?-?stanbul” toplant?s?na kat?ld?m.

  • Yorum yok
  • 27 Kasım 2016
 • IRA?AN BOSPHORUS GR?LL DE YAZA MERHABA

  ?ra?an da yaza merhaba dedik

  • Yorum yok
  • 27 Mayıs 2015
 • Blog De?erlendirme Anketi

  Bugn farkl? bir konu iin kar??n?zday?m. ?nstagram aleminden tan?d???m bir arkada??m Gazi niversitesi’nde ara?t?rma yap?yor. Blog De?erlendirme Anketini cevaplaman?z? rica ediyorum. https://docs.google.com/forms/d/1j8I4sm0BaevVhKXi-HJiqReJT9MSV3nQRAYChUNyUd4/viewform?usp=send_form ?imdiden deste?iniz iin te?ekkr ederim

  • Yorum yok
  • 5 Mayıs 2015
 • Bahara Merhaba Partisi

  Hotpoint ile Bahara Merhaba Bulu?mas? Hafta sonu 4 gzel blogger arkada??m?n Sevgili Funda, Selma, Sibel, Oyaablan?n haz?rlad???moderatr olarak zlem‘ ci?iminbulundu?u #baharamerhabapartisi iin Taksim Feronya Hotel’e gittim. Arkada?lar?n gerek masa sslemesi gerek ortam?n tam bir havas? ?eklinde olmas? iin ellerinden geleni […]

  • Yorum yok
  • 8 Nisan 2015
 • ?amdan Garden Etilerde Pazar Kahvalt?s?

  ?amdan Garden Etilerde Pazar Kahvalt?s? 18 Ocak 2015 Pazar gn, Bi mutfak iki ?ef in nl ?efleri zlem Mekik ve Ayvaz Akbacak moderatrl?nde ?amdan Garden Etilerde zel bir kahvalt?ya davet edildim. Bulu?mada ?amdan Garden’?n yeni kahvalt? konsepti tad?m? gerekle?tirildi. ?ef […]

  • Yorum yok
  • 5 Şubat 2015
 • YUDUM ?LE ZEYT?N HASAT ?ENL??? / BLOGGER EVENT

  ZEYT?N HASAT ?ENL??? / AYVALIK Hafta sonu beni sosyal medyadan takip eden dostlar bilirler benim iin bol payla??ml? bol e?lenceli bir hafta sonu oldu. Yudum g?dan?n sponsorlu?unda “10. Ayval?k Uluslararas? Zeytin Hasat Gnleri ?enli?i” iin Ayval?ktayd?m. Ayval?kta bizleri “Ortun Hotel” […]

  • Yorum yok
  • 7 Kasım 2014
 • Tokat Yemek Gnleri / Blogger Event

  Dn ak?am beni Sosyal medyadan takip eden dostlar grm?snzdr. Grand Hyatt Istanbul hotel de “Tokat Yemek Gnleri” dzenleniyor. 34. restaurant da Yunus ?ef e?li?inde bizzat haz?rlanan tokat yemekleri sunumu 31 ekim tarihine kadar devam edecek. Beni tan?yanlar bilirler yresel yemeklere […]

  • Yorum yok
  • 24 Ekim 2014
 • Duru Bulgur ile Benim K?s?r?m

    Bayramdan nce beni sosyal medyadan takip eden dostlar?m bilirler Sevgili Fato?’un organizasyonu ile Duru Bulgur ve Yenikad?n n?n dzenledi?i “Benim k?s?r?m ” isimli bir etkinli?e kat?ld?m. etkinlik Chef’s ?stanbul’da gerekle?ti. 9 farkl? blog yazar? ile 9 farkl? k?s?r yapt?k. […]

  • Yorum yok
  • 22 Ekim 2014
 • Sahrap Soysal ?le Ramazan Sofras? Pro?ram?

  Hepinize kocaman bir merhaba sevgili dostlar Bugn size ?ahane bir haberim var. Beni sosyal medyadan takip eden dostlar biliyorlar. Geti?imiz haftalarda sevgili Sahrap Soysal ile Ramazan sofras? isimli bir program yapt?k. Bant yay?n? oldu. Sahrap han?m?n evinde ?ahane bir mutfakta […]

  • Yorum yok
  • 15 Temmuz 2014
 • Blogerlarla Yediden Yetmi?e 1. Bulu?mas?

  Son zamanlarda sosyal medyadan da haberdar oldu?unuz gibi Sevgili Hilal ile ?ahane bir blogger bulu?mas?na imzam?z? att?k. Bulu?mam?zla ilgili afi?imizi sosyal medya da payla?t???m?z daha 2 gnnde kontenjan?m?z dolmu?tu. Bulu?mam?z yakla?aca?? zaman kat?l?m talebinde bulunan tm blog yazarlar?n? tek tek […]

  • Yorum yok
  • 7 Mayıs 2014
 • Carte d’or ile gzel bir etkinlik

  Detaylar www.birdemliksohbet.com

  • Yorum yok
  • 28 Mayıs 2013
 • Homend Serving Life ile Sevgi Pastas?

  Asl?nda ok ge kal?nm?? bir etkinlik yaz?s? ile bugn kar??n?zday?m. Bu gne kadar  kat?ld???m ve gerekten ok e?lendi?im ve ??mart?ld???m nadir etkinlikerden biri idi Homendin bizler iin 19 ?ubatta sevgili Serkan Bozkurt ile Chefs Table Mutfak okulunda gerekle?tirdi?i.. (Wuww nw uzun cmle oldu […]

  • Yorum yok
  • 7 Mart 2012
 • Koroplast ile Kk Mutfak S?rlar?

  Geen hafta hepizin bildi?i gibi karl? ve ya???l? bir hafta oldu. Sal? ak?am? Koroplast?n mutfa??m?zdaki kk mutfak s?rlar?n? ?renmek zere  MSA dayd?m. CNN Trk kanal?nda yemek program? sunan sevgili Arda Trkmen ve Hrriyet Aile de yazan ayn? zamanda yemek dan??man? […]

  • Yorum yok
  • 14 Şubat 2012
 • 2012 ilk Etkinli?i Maggi

  Daha nce buradaki yaz?mda bahsetmi? ve Facebook zerinden bir izleyicim ile yemek yapaca??z duyurusunu yapm??t?m. Gelen yorumlar ierisinden yapm?? oldu?um ekili? ile ?ansl? izleyicim sevgili Rana ?encanlar oldu. 7  Ocak Cumartesi gn Maggi taraf?ndan Eks Mutfak Akademisinde  beraber yemek yapt?k. Ben bu uygulamay? asl?nda ok […]

  • Yorum yok
  • 19 Ocak 2012
 • Yeni Evimde ?lk ?ftar Davetim ve Blogger Dostlu?u

  Daha nceki birok yaz?mda yazd???m gibi art?k yeni evimim de misafir a??rlamaya ba?lad?m. Ramazan-? ?erif iinde ilk iftar davetimiz blog camias?ndan ok sevdi?im dostlar?mla yapt?m. Asl?nda bu bulu?ma bir nceki hafta olacakt? sevgili Yasemin Asl?han Babal?k ?stanbula gelmi? ve bahane […]

  • 5 yorum
  • 8 Ağustos 2011
 • Carte dOr ve ?enay Grler ile Yo?un Muhabbet

  Geti?imiz hafta sonu Pazar gn Leb-i Derya Beyo?lunda sevgili ?enay Grlerinde aram?zda oldu?u Carte dOr  firmas?n?n dzenledi?i  yo?un muhabbetli bir kahvalt?ya davet edildim. ?nan?lmaz keyif ald???m bu etkinlikte ok sevdi?im blog arkada?lar?m da vard?.  O kadar ok e?lendim ki Sevgili ?enay han?m  […]

  • Yorum yok
  • 18 Nisan 2011
 • Fairy ile Bir Ak?am Yeme?i

  Geen hafta ii chef ?stanbul da bir ak?am yeme?ine davet edildim sevgili glhan kara taraf?ndan.. Asl?nda alt?noluktan geldi?im iin ok yorgundum birde ok ya?mur ya?d??? iin s?r?ls?klam olmu?tum.Gidip gitmemekte karars?zd?m.Sonuta ok sevdi?im dostlar?m orada olaca??n? ?renince evet gitmeliyim hi olmaz […]

  • 6 yorum
  • 12 Haziran 2010
 • 2.ay Saati Etkinli?i / Blogger Event

  Limonlu Labneli Kek B?rtlenli Turta Portakall? ?rmik Tatl?s? Mercimek Kftesi Krili Tuzlu Kurabiye Bir nceki yaz?mda size etkinli?imizden bahsetmi?tim.Resimleri anca haz?rlad?m .Bak?n bakal?m nas?l e?lenmi?iz. Sizlerde aram?zda olmak istiyor iseniz yorum yazman?z yeterlidir. neler yapt?k etkinlikte neler hepsinin tarifini ilerleyen […]

  • 21 yorum
  • 28 Nisan 2010
  1. Sayfalar:
  2. 1
  3. 2