zel ocuklar Festivali 1 Nisanda ba?l?yor
  • Yorum yok
  • 1 Nisan 2015
  • 2874 Okunma
Pin It
OTIZM
OT?ZM ORKESTRASI 2 N?SANDA SAHNEYE IKIYOR
Trkiyede ilk kez zel ocuklar Festivali dzenleniyor. Festivale otistik, down sendromlu ve zihinsel engelli ocuklar ile ailelerinin yan? s?ra arzu eden herkes kat?labilecek. Konser, 2 Nisan Per?embe gn I??k niversitesi ?ile Kamps Oditoryumunda saat 19:00da ba?layacak.
Dnyan?n pek ok lkesinde Dnya Otizm Gnne dikkat ekmek amac?yla yap?lan ???kland?rma etkinli?i lkemizde de ayn? gn I??k niversitesi Oditoryum binas? ???kland?r?larak gerekle?tirilecek.
Feyziye Mektepleri Vakf? I??k niversitesi ?rencilerinin kurdu?u Otizm Orkestras? Kulb bir ilke imza atarak zel ocuklar Festivali dzenliyor. Festival 1 Nisan gn I??k niversitesi ?ile Kampsnde ba?l?yor.
15ini niversite ?rencisi, 15ini de otistik genlerin olu?turdu?u 30 ki?ilik orkestra, 2 Nisan Dnya Otizm Fark?ndal?k Gnnde niversitede dzenlenecek zel ocuklar Festivalinde sahne alacak. Festival biletlerinden elde edilecek olan gelirle, zel ocuklar Mzik Atlyesi a?lacak.
SRPR?Z KONUKLAR SAHNEYE IKACAK
Festivalde ocuklara srpriz konuklar e?lik edecek. nl isimler otizm orkestras? ile birlikte sahnede ?ark? syleyecek, ritim tutacak. 50 I??kl? gencin kurdu?u FMV I??k niversitesi Otizm Orkestras? Toplulu?unun amac? otizmli bir ocu?un mzi?e, dansa ve resime olan yetenek ve ilgisini ortaya ?kararak toplumda bir fark?ndal?k yaratmak. Sadece ?stanbuldan de?il; Antalya, Ankara ve ?zmir gibi e?itli illerden de orkestraya kat?lan ocuklar ile bazen haftada 3 gn, bazen 15 gnde bir provalar yapt?lar. Provalar?n say?s? artt?ka ocuklar?n kendilerine gvenleri, sorumluluk alma duygular?, el becerileri, ba?lad?klar? i?i bitirme, konsantre olma gibi yetenekleri de gnden gne geli?ti. ?imdi o heyecanl? gn geldi att?. ocuklar ve aileleri heyecanla 2 Nisan? bekliyor.
B?Z?M ONLARA ?HT?YACIMIZ VAR
I??k niversitesi ?rencilerinin bu i?e ba?larken neden otistik ocuklar? seti?ini Proje Lideri Buse Dnc ve Lider Yard?mc?s? Mehmet Tunca Kaya ?yle anlatt?; Bu projemizi hayata geirebilmek iin iki senedir al???yoruz. I??k niversitesi yetkililerinin destekleri ile bu sene zel ocuklar Festivali 2015i gerekle?tirece?imiz iin ok heyecanl?y?z. Neden otizm orkestras?y?z? nk otistik ocuklar?n mzik kula?? normal insanlar?n mzik kula??ndan iki kat daha iyi. Asl?nda onlar?n bize de?il, bizim onlara ihtiyac?m?z var diyorlar.
NOSTALJ?K ?ARKILARI SYLEYECEKLER
80 ve 90l? y?llar?n?n nostalji ?ark?lar?ndan olu?an repertuar?n al???ld??? provalarda ocuklar en ok Bazen Ne?e Bazen Keder ve Hayat Bayram Olsa ?ark?lar?nda e?lendi ve dans ettiler.
NLLER DE DESTEKLED?
Otistik, Down sendromlu ve zihinsel engelli genleri mzik ile terapiye ynlendirmeyi amalayan bu projeyi sosyal medya hesaplar?ndan nller de destekledi. Instagram hesab?ndan Otizm Orkestras? Toplulu?u ti?rt ile poz veren destekiler aras?nda S?la Geno?lu, Esra Erol, Ay?e Kucuro?lu ve Fatih Portakal gibi isimler bulunuyor.
D?LEKLER? GEREKLE?T?R?LECEK
Bir de proje kapsam?nda bir dilek a?ac? haz?rland?. Dilek a?ac?na zel ocuklar dileklerini yaz?p koydular, niversiteli abi ve ablalar? da 2 Nisan gn onlar?n bu dileklerini gerekle?tirecek.
OCUKLAR YAPTIKLARI RES?MLER? FEST?VALE YOLLAYAB?L?R
Ayn? zamanda proje kapsam?nda yine ocuklar?n yapt??? resimlerden de bir resim sergisi a?lacak.
Instagram: otizm14isikk
#FMVI??kniversitesiOtizmOrkestras?Kulb
#OtizmeI??kTutuyoruz
OTIZM
Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir