Mehtap Cerana Serisi
  • Yorum yok
  • 21 Aralık 2011
  • 3678 Okunma
Pin It

Geen hafta mutfak e?yas? reticilerinden  Mehtap ?n yeni piyasaya srd? cerana serisinin tan?t?m? iin sevgili Glhan Karan?n Taksimdeki Gm?suyunda bulunan yeni mekana  (chef istanbul ) davet edildim.
Sevgili Glhan Karan?n e?li?inde Zencefilli Ayval? K?? Pilav? ve  Peynirli Susaml? ?initzel yapt?k Cerana serisinde.
Benim son zamanlardaki favori tencerelerim gibi i k?sm? seramik olu?u beni dahada bir cezbetti. Kullan?m?n? ve ??kl???n? ben ok be?endim. Cerana serisi hakk?nda ufak bir bilgi verece?im, o gn yapt???m?z lezzetlerintariflerini buraya bakarak grebilirsiniz.  Bu gzel etkinlik iin eme?i geen zellikle Kutadgu dan??manl??ate?ekkr ederim.

Mehtap Hakk?nda:
Dnyan?n nde gelen mutfak e?yas? reticilerinden olan Mehtap, 1960 y?l?nda sektre girerek Trkiyede ilk defa Teflon kapl? rnlerin retimine ba?lam??t?r. Mutfak e?yalar? sektrnde ilklerin ncs olan Mehtap, Teflon kapl? rnler yan?nda, emaye ve elik rnlerin retiminin de nclk yapm??t?r. Ayr?ca DuPont Teflonun Trkiyede lisansl? ilk kullan?c?s?d?r. Mehtap, artan talepler do?rultusunda Samand?radaki yeni fabrikas?na ta??nm??; yeni teflon kaplama tesisleriyle birlikte kapasitesini ve kalitesini art?rarak hizmet vermeye devam etmi?tir. Mehtap 2005 y?l?nda in?as?n? bitirdi?i yeni binalar? ve teknolojik makine ve ekipmanlar? ile dnyan?n en kaliteli teflon kaplama rnlerini reten firmalardan biri olmu?tur. Bugn sahip oldu?u sistemlerle teflon kaplama e?idinin her trlsn yapabilecek duruma ula?an Mehtap bu sistemlerle birlikte kendisinin geli?tirdi?i multi-micron teknolojisi ile rnlerinin kalite ve gvenilirli?ini en st seviyeye ?karm??t?r. Mehtap bugn Maldiv Adalar?ndan ABDye ve Arjantine; Senegalden Rusyaya dnyan?n her noktas?na yapt??? ihracatlarla dnya lkelerinde de sektr ierisinde bilinen ve tercih edilen bir marka olmu?tur. Mehtap?n i yzeyi P.T.F.E kapl? yanmaz, yap??maz alminyum pi?irme kaplar? ile elik pi?irme kaplar?n?n tasar?m?, imalat? ve sat??? TS EN ISO 9001:2008 taraf?ndan onaylanm??t?r. Mehtap ayn? zamanda; sprgeden tye, buharl? pi?iriciden tost makinesine, geni? bir elektrikli kk ev aletleri rn yelpazesine de sahiptir.
Mehtap rnleri bugn 600n zerinde toptanc?ya ve Trkiye genelinde 1000in zerinde noktada tketiciye ula??yor.
Web adresi:                      www.mehtap.com.tr
On-line sat?? ma?azas?: www.mepos.com.tr
Esteti?e ve hijyene nem veren mutfak statlar?n?n performanslar? Cerana ile en st noktaya ?kacak
Mutfa??n?zdaki yard?mc?n?z Mehtap, Cerana serisiyle yeni nesil bir teknolojiyi sizlerle tan??t?r?yor!
Trkiyede Teflon kapl? mutfak gerelerini reten ilk yerli marka olan Mehtap,elik sertli?ine yak?n alminyum malzemeden, d?? yzeyi yksek ?s?ya, renk de?i?imine, matla?maya kar?? dayan?kl?;i yzeyi ise Eco Friendly Coating teknolojisi sayesinde hijyen, estetik ve yanmaz yap??mazl?k a?s?ndan yksek performansa sahip Cerana tencere ve tavalar?n? tketicinin be?enisine sunuyor.
rn taban? ve yan duvarlar? zel bir alminyum ala??mdan imal edilen Cerana serisinin i k?sm? ise PFOA Free teknolojisinden faydalanan yeni nesil bir malzeme ile kapl?. Serami?in sa?l???yla, klasik yanmaz yap??mazlar?n dayan?kl?l???n? birle?tiren Cerana tencere ve tavalarda, daha etkin bir yap??mazl?k zelli?i bulunuyor. Ar-Ge al??malar? sonucu ortaya ?kan alminyum ala??m?n zerine uygulanan yeni kaplama malzemesi ve tekni?i sayesinde, Cerana di?er seramik rnlerin aksine bula??k makinesinde y?kanabiliyor. ?eri?inde kur?un, kadmiyum, civa gibi a??r metallerin olmamas? da rn daha sa?l?kl? bir hale getiriyor.
Trkiyede ilk kez Ceranada uygulanan bu teknoloji sayesinde d?? yzey matla?mas? da engellenirken, yumu?ak bir materyal olan alminyumun, ?s? de?i?ikliklerinde esnemesi veya deformasyon sorunu da dayan?kl?l???art?r?larak ortadan kald?r?l?yor.
Kullan?m kolayl???, temizlik ve sa?l?k a?s?ndan birden fazla fonksiyonu bir arada sunan bir Cerana sayesinde mutfa??n?zda kolayl?kla tan??acaks?n?z.

Mehtap Cerana Serisi ba?l?kl? yaz?ya Tek yorum yap?lm??.

  1. Y?ld?z diyor ki:
    Bir ay kadar nce mehtap marka tava ald?m
    arkada??m biraz pahal? ald???m? syledi ama bence buna de?er insan eline al?nca bile ne kadar de?erli oldu?unu anl?yor
    bir de geni? karn?yar?k tenceremi yenilemek istiyorum yeni ?kan serisi bir harikaym??
Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir