Lg Life Tates Good Championship 2011 Final ve Ba?ard?k….
 • Yorum yok
 • 27 Ekim 2011
 • 14472 Okunma
Pin It
Merhabaaaa Sevgili Dostlar
Birka gndr nerelerdeyiz neler yap?yoruz bizlerifacebookadresimizden izleyenleriniz biliyor.Ve ayr?ca Buradaki yaz?mda bahsetmi?timsizlere Damat Paas? yeme?imizile Sevgili Canparem gzel gzl arkada??mTmayla beraber Lg Life Tates good Championship 2011 yar??mas? iin dereceye girmi? ve can?m Trkiyemizi Trk bayraklar? alt?nda temsil etmeye hak kazanm??t?k. Sonras?nda 3. etap ve son etap olan finalimiz Wow Hotelde 25 ekim ak?am? yap?ld?.
Yar??mayaTrkiye,Birle?ik Arap Emirlikleri, Fas, Gney Afrika, ?ran, M?s?r, Suudi Arabistan ve rdn temsil eden iki?er ki?iden olu?an 8 tak?m yar??t?k. Lg I??k f?r?n? kullanarak yapt???m?z damat paas? ile LG Joyclad dlne lay?k grlerekdrdncolduk.
Biraz o gnden bahsetmek istiyorum sizlere..
O sabah ok erken kalk?p tmayla beraber gzel bir kahvalt? yapt?k. Di?er lkelerden gelen yar??mac?lar ile beraber Yar??mada yapaca??m?z Damat Paas? yeme?imiz iin malzemelerimizi kontrol etmek zere mutfa?a gittik. O i?lemde tamamd? art?k. Son olarak kazand???m?zda neler yapaca??m?za dair sahne provas? ?ki ki?ilik ordu Army of Two slogan?m?zla yapt?ktan sonra,yar??ma saatine dek dinlenmeye ekildik.(sahneye ?k?nca rabbim duy sesimizi iimizi biliyorsun sen bize yard?m et diye dua ettim inan?n:))
O kadar ok heyecanl?yd?k ki srekli Tmaya bir an nce bitse deyip durdum. Yar??ma ba?lamaya az kalm?? ve bizlerde a?? k?yafetlerimizi giymi? bekliyorduk. Fotoda grd?nz kepleri takt?k.
Takt?k takmas?nada nedense benim ba??mda hi durmad?. Salar?m?da amak istemiyordum. Olur ya k?l falan gelir allah korusun demi O nedenle keple yar??madan nce ve sonra hep sava?t?m:)Fotolardan belli zaten..
sahnenin arkas?na geip beklemeye ba?lad?k arada bak?p kimler gelmi? acaba bizim yan?m?zda kimler olacak diye bak?p duruyorduk. Nihayet E?im, K?z?m Annem, Babam ve kuzenlerim Erkan ,Sibel ablam yan?mdayd?. Onlar? grdkten sonra oda necanparelerimen ba?tan beri desteklerini esirgemeyenAylin, Ay?en, Hilal de oradayd?. Heyecan dorukta ve ben slogan?m?z? gene unutup durup durup Tmay neydi dedim:). S?ras? ile tm yar??mac?lar sahneye al?p sloganlar?n? syleyip yerlerine geiyorlard?, Sonunda 7. olarak bizim ad?m?z sylendi. Tmay ztrk ve Sevil Grkem ?ahin Turkey dediler aman allah?m kalbim yerimden ?kacakt?. ?uan bile bunlar? yazarken sanki o an? tekrar ya??yorum:)
Sahneye ?k?p ?ki ki?ilik ordu Army of Two slogan?m?zla yapt?ktan sonra, yerimize getik.
Kalbim gm gm at?yor ve 8. yar??mac?y?da sahneye a??rd?lar onlarda yerine geince sunucu evet say?yorum 10-9 .. 3-2-1 BA?LAYIN.. dedi

Biz daha nceden bu yana ortak bir al??ma program? yapt???m?z iin sanki kendi mutfa??m?zda gelecek misafirlerimize Damat Paas? yap?yormu?uz gibi hareket etmeye al??t?k. Bizim yeme?imiz iin 90 dakikal?k sre gerekten uzun bir sreydi. Fakat arada roprtajlar jurilerin sorular? derken ve tabi heyecan olunca biraz stres olduk:).
Puanlama verilen malzemeyi israf yapmadan kulland?k m? , mutfag?m?zda temiz al??t?k m?, bula??klar?m? ve tezgah?m?z? temizledik mi , verilen f?r?n?n hangi zelliklerini kulland?k, tabak sunumu ve tabi yeme?in lezzeti olarak kriterler zerine oldu.
Yeme?imizin en st k?sm?na k?rm?z? biber ile sos yakt?k. Gelip tmaya verdim sosu ve ko?a ko?a tekrar mutfaga gidip sos tavas?n? y?kat?p al?p dnd?mde 3-2*1 vedonkdiye bir ses duydum. Ve her?eyi zaman?nda gzel bir ?ekilde haz?rlaman?n vermi? oldu?u huzur ile rahatlad?k poz vermeye ba?lad?k can?m aylinime:)
2 tabak haz?rlam??t?k biri tatmalar? iin biri de sunum masas?nda daha sonra karar vermeleri iin yap?lm??t?.
Tatma s?ras? bize geldi?inde bende Tmayda acaba be?endiler mi diye stresli bak??lar at?p ben duda??m? yiyordum. Beni tan?yanlar bilir asla dudaklar?m? yemem hatta yiyenleri de uyar?r?m san?r?m kendimden gemi?im o an:).
Tad?m i?lemi bittikten sonra bizleri ailelerimize ve sevdiklermize yak?n bir masaya al?p Wow hotelin haz?rlad??? gzel ak?am yeme?i ile ba?ba?a b?rakt?lar. ??te o andan itibaren evet biz yapt?k her?ey gzeldi art?k karar onlar?n damak zevkine kalm?? demeye ba?lad?k. Beni yar??man?n en ba??ndan beri izleyen ve hep dua eden can?m k?z?mda yan?ma gelip annecim ben dua ettim bak dl alacaks?n?z deyip durdu:)
Lg nin haz?rlam?? oldu?u yemek sonras?nda tatl?lar ikram edilip bizleri yeniden yar??ma yerine ald?lar.
??te o an kalbim yerinde ?kacak gibiydi. Allah?m hakk?m?zda hay?rl?s?n? eyle diye dua ediyorduk. Salondan bir ses wawwww oda ne ba??ranlar bizim canpareler annem babam k?z?m Can?m e?im tmay?n e?i ve k?z karde?i nas?l yani biz mi diye Tmayla bizbirimize bak?p ?a?k?n ?a?k?n kald?k. Sonra bir ??l?k at?p Tmay? s?k? s?k? sard?m. ?oku atlatamadan kendimizi sahnede bulduk. Evet ba?ard?k diyordum. ok gl rakipler ve harika lezzetler vard?. Buna ra?men biz rumeli yeme?imiz ile 4. olup Trkiyemize dl kazand?rm??t?k. Bundan daha gzel gurur verici ne olabilirdi ki.
?a?k?n ve mutluyduk fotolardan belli de?il mi ?
Bu kadar detayl? anlatt?m nk sizlere verdi?iniz deste?e verdi?iniz enerjiye borcluyuz.
?imdi te?ekkrler :
 • Her zaman destek olan ve hep siz bizim gnlmzn birincisisiniz diyen ve ben inan?yorum ba?aracaks?n?z diyen..
 • Can?m e?im Recep ve Can?m k?z?m Aysuya
 • ilk etapta facebook oylamas?nda bizleredestek olan herkese,
 • ?kinci etapta City cookda gerekle?en elemede ve Final gecesi tm yar??ma boyunca yan?m?zda olanAylin Trk?en, Hilal Canata, Ay?en Benhur a ,
 • Her sorumuza ve sorunumuza zm bulan ve srekli olarak bizleri destekleyen ben biliyorum ba?aracaks?n?z diyerek srekli temkin veren ve bizlere inananLg Bengi Yal?na ,
 • Wow hotelde al??an tm mutfak ekibine zellikleHasan beyve?smail Ustaya tabi bula??klar? abucak y?kay?p bizlere yeniden temiz ?ekilde verenmutfak personeline,
 • Wow hotel Gvenlik Mdr KuzenErkan Grkeme
 • Slogan?m?z? bulan Tmay?n K?zkarde?inin e?imBerkaya
 • Tmay?n e?iCneytve K?z karde?iSedaya
 • Tabi Yine en byk te?ekkrler Sizlere her zaman bizlere inand?n?z ve desteklediniz iin
SONSUZ TE?EKKRLER
DAHA FAZLA FOTO ??N TIK TIK..
?yi ki buraday?m ?yi ki vars?n?z..
Ve Tmay?m ?yi ki seni tan?d?m Hep beraber daha nice ba?ar?lara gzel gzlm..

Lg Life Tates Good Championship 2011 Final ve Ba?ard?k. ba?l?kl? yaz?ya 28 yorum yap?lm??.

 1. Hakketti?iniz bir ba?ar?yd?, tebrik ederim. Elbette elimden geldi?ince yan?n?zda olmaya devam edece?im.
 2. izgndiyor ki:
  Sevilcim okurken bile heyecanland?m ve sizinle gurur duyuyorum
  harikas?n?z:)
  tebrikler size in?allah ba?ka gzel ba?ar?larda da birlikte olursunuz
  kocaman pckler
 3. ikinizle de gurur duydum Sevilcim, ne gzel bir gn olmu?. inan okurken ayn? heyecan? ya?ad?m. Allah daha byk ba?ar?lar gstersin. ok perim seni
  • Sevil ?ahindiyor ki:
   Yasemincim saol tatl?m umar?m hep beraber daha nice ba?ar?lar?m?z olur. bende ok perim seni ankaral?m..
 4. Neslihandiyor ki:
  Ne gzel bir ba?ar? ve gurur. Tebrik ederim sizi:)
 5. sevdadiyor ki:
  yaz?y? sonuna kadar okudum can?m.o kadar heyecanland?mki sanki bende yar??maday?m gibi hissettim.ikinizide tebrik ederim can?m.nice ba?ar?lara.
  • Sevil ?ahindiyor ki:
   Sevdac?m inan bende yazarken ayn? heyecan? tekrar tekrar ya?ad?m:)) ok te?ekkrler gzel yorumun iin ..
   Sevgiler
 6. Semihadiyor ki:
  Ne kadar heyecan dolu bir yar??ma geirmi?siniz. Sen anlat?rken ben de o heyecan? hissettim. ok tebrik ediyorum. Ellerinize ve emeklerinize sa?l?k. Daha nice ba?ar?lara in?Allah.
 7. Hayat Cafediyor ki:
  Kalpten sylyorum inan ok sevindim ve yle gzel,samimi anlatm??s?n kii bende ordaym???m gibi hissettim.
  Can?m tebrik ederim.
  ok gzel ve gurur verici..
  pyorum.
 8. susamcorekotudiyor ki:
  sevilcim ikinizi de can? gnlden tebrik ederim in?allah bir gn bana da yapars?n de?il mi? ayr?ca kilo vermi?sin f?st?k gibi olmu?sun:)))
  • Sevil ?ahindiyor ki:
   Annecim zaten sen geldin yapamad?m bir?ey
   Dilerim rabbim tekrar buraya gelmeni nasip eder bende o zaman her istedi?ini yapar?m sana:)
   zay?flamam? yok ya nerede hala yarma gl gibiyim:))
 9. Mutfaktan Mis Kokulardiyor ki:
  Canlariiimmmmm tebrikler ikinizede daha nice dlleri kazanirsiniz insaAllah !! Her ikinizide seviyorum kendinize ok iyi bakin
 10. insana ayn? stressi ya?atacak kadar iten yazm??s?n sevil! gerildim okurken sizi tahmin edemiyorum bile:))) tebrik ederim iki ki?ilik orduyu! harika bir tak?m ad? olmu? Tmay?n da senin de ba?ar?lar?n?n devam?n? dilerim. Sevgilerimle,
 11. deryadiyor ki:
  Can?mmmm gurur duydum sizinle ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim pyorum kocaman
 12. BAHARCICEGIdiyor ki:
  canim tebrik ederim ikinizide gzel basarilarinin devamini dilerim
 13. Ay?endiyor ki:
  Hakl? ba?ar?n?z? bir kez de buradan can? gnlden kutlar?m can?m arkada??m. Elbette her zaman inand?k ba?araca??n?za ve ?krler olsun ki oldu:)Daha nice gzel ba?ar?lar?n?z? birlikte kutlamak nasip olur in?. kocamaaaaaaan perim tatl?mm.
 14. mimosacafediyor ki:
  Tebrikler k?zlar. Dnyaca nl ?efler nnde byle bir deneyim ya?aman?n ne kadar keyifli ve heyecan verici oldu?unu biliyorum:)mr boyu hat?rlayaca??n?z bir an? oldu san?r?m.
 15. banu altundiyor ki:
  Canlar?m harikas?n?z ikinizde tebrik ediyorum muhte?em ikili:)
  41 kere maa?allah Kocaman sevgilerimle ptm:)
 16. Can?m benim ba?ar?lar?n?z daim olsun in?allah. seni seviyorum
 17. sevaldiyor ki:
  ?imdi grdm,tebrikler.Yaz?y? okurken ben heyecanland?m.Sizlerin heyecan?n? tahmin ediyorum.
  Bizleri gururland?rd???n?z,ba?ar?n?z iin te?ekkrler ve tebrikler can?m.
  Sevgilerimle
 18. Gecikmeli kutlama oldu galiba kusuruma bakma can?m?kinizide gnlden kutluyorumByle gzel bir sonu olaca??n? tahmin ediyordumTm heyecanlar?n byle gzel bir sonu iin olur umar?mSevgiyle kucakl?yorum
 19. Senem abukdiyor ki:
  Tebrik ederim ok dyguland?m ve gurur duydum
 20. e?nici handandiyor ki:
  Sevilcim bu gzel ba?ar?n?z iin bir kez daha sizleri tebrik eder ve kutlar?m can?m.
http://birdemliksohbet.com adresindeyiz…
Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Anonim için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir