"Okuyorum" Kategorisine Ait Yazılar
  • ELVEDA HAZ?RAN / SARAH JIO

    Elveda Haziran sevgili Sarah Jio ya ait bir roman. ?lk olarak hayranl?kla ve sonlara do?ru gzya?lar? ile okudu?um bir kitap oldu?unu yazmak istiyorum. Bence k?z karde?i olan, aile ierisinde karde?leri ile ilgili sorun ya?ayan herkesin okumas? gereken bir kitap. Sarah […]

    • Yorum yok
    • 10 Nisan 2017