Homify ile Dekorasyon Fikirleri
  • Yorum yok
  • 18 Haziran 2015
  • 5250 Okunma
Pin It
Bugn sizlere yeni ke?fetti?im harika bir sayfadan bahsetmek istiyorum.
Biz han?mlar en ok evimiz ile u?ra??p onu en gzel nas?l ya?an?r bir hale getirir diye d?nrz.
Bir o?umuz ocuk odas? yada yatak odas? alaca??m?z zaman internete girip dizaynlara bakar?z.
Bende son zamanlarda dekorasyon zerine yaz?lar? okumaya ba?lad?m. ??te bu noktada yeni bir dergi ke?fettim.
Homify, ev ve dekorasyon konular?na de?inen online bir dergi .
D?nsenize harabe hale gelmi? bir yazl???n?z var ve ne yapaca??n?z? nas?l dzenleyece?inizi bilemiyorsunuz.
Belki birka i mimardan fikir alacaks?n?z. yine de iinize sinmeyen ?eyler olabilir.
w1108_026
nceki Hali
w554_IMG_4399
Sonraki hali
ncesi ve sonras? foto?raflar? ile sizlere fikir veren gerekten de?i?im yap?ld???nda ?ahane bir mekan haline gelebilece?ini kan?tlayan bir dergi.
Dergiyi okuyama ba?lay?nca zaman?n nas?l geti?ini anlam?yorsunuz.
Hemen evinizi yeniden dizayn yapmay? hayal ediyorsunuz. A?kas? bende yle oldu 🙂
Sizlerde inceledi?inizde greceksiniz.
Benim son zamanlarda en ok ilgimi eken tabi ki mutfak dizaynlar? oldu.
mutfak
Evimi 4 y?l nce yenilemi?tim. Ev ve dekorasyon dergilerine ok bakt?m.
Zaman?m?zda dar olunca tabi mutfak kurulacak mekan ok da byk olmay?nca daha s?radan bir mutfak yapt?rmak zorunda kald?m.
Bir daha ki ev de?i?ikli?ine diyelim art?k..
Dergiyi okumaya ba?lay?nca greceksiniz ki ev ve dekorasyon ile tecrbeli bir ok mimar?n da fikirlerine yer veriliyor.
Hatta sorular?n?z var ise onu tart??ma blmne yaz?yorsunuz yine konusunda uzman olan ekip taraf?ndan sizlere ynlendirmeler yap?l?yor.
Evde rahat ve farkl? bir alan yaratmak tamamen sizin elinizde olan bir durum.
Eskiden evi yenilemek denince hemen evi y?k?p yeniden yapmak akla gelirdi.
Hatta o kadar eski yap?lar var ki ok sa?lam olsalar dahi y?k?p o gzelim ev yerine koca koca apartmanlar dahi yap?l?yor.
Dergiyi okumaya ba?lad???mda grdm ki asl?nda yap?lan ne kadarda yanl??.
? ve d?? k?sm?na iyi bir mimar farkl? dokunu?lar yapt???nda mekan birden saray haline geliyor.
Dekorasyonda en ok renkli objeler kullanmak gerekli. Renkli objeler sizlere huzur veriyor.
Baheniz var diyelim bu bahede sadece saks?da iek olmamal?.
Bu iekleri eski araba lastiklerini renkli boyalar ile boyay?p ilerine dikebilirsiniz emin olun bahenize ok byk bir hava katacak.
A?a??da sizlere birka foto?raf ile eski ve yeni hallerini payla??yorum.
Bu foto?raflardan sonra art?k sizde benim gibi ev ve dekorasyon nerisi dendi?in de akl?n?za Homify gelecek 🙂
Bir t?k tenizde. Sonras?nda benimle fikirleriniz payla??n bekliyorum..
Kulland???m tm foto?raflar Homify sitesine aittir.

 

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir