H?BR?T LAZER BURCU YAMANGKTRK SOLAK BLOGGER EVENT
  • Yorum yok
  • 28 Ocak 2015
  • 5410 Okunma
Pin It

Sayfama ?u ara fazla vakit ay?ramad???m?n bende fark?nday?m.

RENOUVELLE

Sosyal medyadan takip edenler bilirler geti?imiz haftalarda Dr. Burcu Yamangktrk Solak’?n Ni?anta??’nda bulunan muayenehanesinde idim.
RENOUVELLE 9
Yeni ?kan Hibrit Lazer nedir onu ?renmek iin ve sevgili Burcu han?m? yak?ndan tan?mak amal? dzenledi?im etkinli?e birok blog yazar? arkada??m? da davet ettim.
lk olarak Dr. Burcu han?m kim size biraz onadan bahsetmek istiyorum.
RENOUVELLE 14
Dermatolog Dr. Burcu YAMANGKTRK SOLAK
1980 y?l?nda Silifke de do?an Dr. Burcu YAMANGKTRK SOLAK ilkokul, ortaokul e?itimini ?skenderun da, lise e?itimini Silifke de tamamlad?ktan sonra 1998 y?l?nda Eski?ehir Osmangazi niversitesi nde T?p Fakltesine ba?lad?.
2004 y?l?nda t?p fakltesinden mezun oldu ve ayn? y?l Ankara D??kap? Y?ld?r?m Beyaz?t E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Dermatoloji Blm nde ihtisasa ba?lad?.
2009 y?l?nda ihtisas?n? tamamlad? ve Anamur Devlet Hastanesi ne atanarak 2011 y?l?n?n sonunda devlet hizmet ykmll?n tamamlad?.
2012- 2014 y?llar? aras?nda ?stanbul da zel bir hastanede estetik kozmetik dermatoloji ve lazerli tedaviler zerine al??t?.
2014 y?l?ndan buyana Ni?antas?’nda muayenehanesinde
Cilt Bak?m?, Botox, Dolgu, ?ple yz germe ,kk hcre tedavisi, leke tedavisi , sellit mezoterapisi, mezolifting, ve lazer gibi ki?iye zel tedaviler konusunda hizmet veriyor.
RENOUVELLE 10
Dr. Burcu YAMANGKTRK SOLAK, klini?inde a??rl?kl? olarak estetik kozmetik dermatoloji ve lazerli tedaviler zerine al??maktad?r.
Sohbetimiz sabah?n erken saatinde ba?lad???ndan Burcu han?m bizlere kendi elleri ile kurabiye ve brekler hatta tatl?lar haz?rlam??t?.
Davet etti?im blog yazarlar? hepsi bayan olunca sohbet baya?? koyu geti.
Me?er hepimizin sorular? da ayn?ym??.
Dr. Burcu YAMANGKTRK SOLAK, o kadar bilgili biri ki her sorumuza detaylar? ile cevaplar verdi
RENOUVELLE 11
As?l konumuz olan “Hibrit Lazer Epilasyon nedir” dedi?imizde ise i?te cevab?
” Bilinen bir gerek var ki istenen k?l kklerini kal?c? olarak yok etmektir.
Bu i?lemi yaparken cildin kendisi ve ya?, ter bezlerinin zarar grmemesi gerekmektedir.
?nsanlar?n vcutlar?nda bulunan k?l kklerinin hepsi ayn? kal?nl?kta yada ayn? derinlikte de?ilidir.
Bu durumda her k?l iin ayr? bir lazer kullanamayaca??m?z iin de?i?ik derinliklerde
ve farkl? kal?nl?klardaki k?llar? tek nokta at??? ile ayn? ???k demeti ile grebilen kal?c? epilasyon konusunda FDA onayl? iki Diode Lazer dalga boyunu tek ba?l?kta toplad?.
??te Hibrit Diode Lazer kar???k yani karma at??? ayn? anda yapabilen bu sisteme verilen isimdir. “
Bu kadar ayd?nland?ktan sonra ??k olarak dizayn edilmi? ofisi gezerek hangi oda da ne i?lem yap?l?yor o konuda da bilgiler ald?ktan sonra cilt bak?m? yapt?rmak iin yeniden gr?mek zere szle?tik.
RENOUVELLE 7
RENOUVELLE 20
Son olarak Dr. Burcu YAMANGKTRK SOLAK, Lazer epilasyon yle s?radan bir i? de?ildir. Yapt?raca??n?z yerdeki makinalar? mutlaka ara?t?r?n ki sonras?nda cildinize zarar verecek sonular ile kar??la?may?n der.
Bu son syledi?ine ?iddetle kat?l?yorum. Bilirsiniz cildimizde asl?nda bizim bir organ?m?z ve hayat?m?z? devam ettirmek iin birok organ?m?z? cildimiz sayesinde koruruz. O zaman ona gre bu konuda s?radan bir yerde lazer yapt?rmamal?y?z diyorum.
lazer kolaj
O gn aram?zda ekranlar?n gzel yz GlhanKara da vard?. Kendisine ve beni k?rmay?p gelen tm dostlara te?ekkr ederim.
Dr. Burcu YAMANGKTRK SOLAK, muayenehanesi Ni?anta??’nda Yarg?c?n?n hemen yan?nda. Daha fazla detayl? bilgi almak iinhttp://www.burcuyamangokturksolak.com/ adresinden ula?abilirsiniz.
lazer epilasyon
Sevgiyle kal?n dostlar
Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir