Develi Florya da ?ahane Tad?m Yeme?i
  • Yorum yok
  • 14 Nisan 2015
  • 5715 Okunma
Pin It
develi florya blogger event
ar?amba ak?am? mthi? bir trafik sonras? Develi‘nin Floryadaki ?ubesine sevgili
Bimutfakikichef taraf?ndan davet edildim.
develi florya restaurant
Hafta ii ve ak?am olunca i? ?k??? mekana gitmek biraz zor oldu 🙂
Ama gitti?ime de?di gerekten.
zlem mekik
Bimutfakikichef’in nl ?efleri zlem Mekik ve Ayvaz Akbacak moderatrl?n de organize edilen tad?m yeme?inde bizlereYnetim Kurulu Ba?kan? Arif Develi, e?i Sevil Develimiras?n?n sahibi o?ullar? Ali Develi, Nuri Develi ve e?iyle birlikte bizlerle bizzat ilgilendiler.
Arif Develi
Sevgili Nuri Develi bu aile ?irketinin bu gnlere nas?l geldi?inden bahsetti.
nuri develi
Babalar? Arif Develi daha 2 ya??ndayken babas?n? kaybetmi? ve kendi abalar? ile bu noktaya gelmi? ve o?ullar?na Develi ad?n? miras b?rakm??.
Aile ba?l?l?klar?n? gerekten takdir ettim.
Sevgili zlem Mekik bizlerle sohbet ederken yle bir ?ey dedi ki gzmde daha da yceldi ArifDeveli .
Sevgili zlem Mekik babas? vefat etti?inde Arif bey Develi Restaurantlar?ndan 40 gn boyunca yemek gndermi? cenaze evine.
Duyunca bir kez daha takdir ettim. Byle insanlar var m? ki demeden de kendimi alamad?m.
Develi Floryan?n 300 ki?ilik salonu biz bloggerlar iin zenle haz?rlanm??t?.
Geni? ferah ortam? ile daha da bir i?tah a?c?yd? 🙂
As?rl?k lezzet olarak nitelendirdikleri nefis menmzde neler vard? neler..
Develi bizleri muhte?em a??rlad? desem yeridir.
Arif develi gelen m?terilerin bizlerden memnun olarak ayr?lmas? gerekti?ini prensip etmi? biri bu nedenle menye eklenen her yemek iin titizlikle ilgilendi?inden bahsetti.
Gaziantep mutfa?? d???nda Akdeniz Ege ve Anadolu’ya ait lezzetlere de mekanda yer veriyor.
2002 y?l?nda Zagay Survey taraf?ndan dnyadaki En iyi 100 lokantas? listesine girmi? Develi.
Bu konuda kendilerini ayr?ca tebrik ederim.
Gelelim o gn tatd???m?z lezzetlere
yuvalama corbasi develi
?lk olarak Yuvalama orbas? geldi. ok lezzetliydi.
ig kfte develi
i? kftesi ise muhte?emdi. Ben ok severim beni tan?yanlar bilir. Hatta tm bir hafta a kalaca??m? bilsem bile onu yerim :).
Etli i? kftesinin s?rr?n? sordu?umuzda etinin ve baharatlar?n?n ok zel oldu?unu syledi sevgili Arif Develi.
ig kfte yap?m?
Herkes ok be?enince ba?ta sevgili zlem Mekik ve Ayvaz ?ef olmak zere i? kfte yo?urmaya ba?lad?k.
develi florya da ig kfte deneyimi
Bende bu ok sevdi?im lezzeti ?renmek iin getim ama laf aram?zda arkada? iyi bir kas gerekli zor i?.
Ben sadece yeme k?sm?na kat?laca??m belli oldu 🙂
Meze olarak Abugannu?, Muhammara, Develi Sarma, Kpo?lu ikram edildi.
past?rmal? humus develi florya
Ara s?cak olarak ili kfte , past?rmal? humus, Cevizli kuru patl?can dolmas? ve f?nd?k lahmacun servis edildi.
develi ili kfte
Lahmacunu zellikle 2,5 ya??ndaki o?lum bay?la bay?la yedi. Lezzetini siz d?nn 🙂
develi f?nd?k lahmacun
Durun daha bitmedi.
develi florya-ala nazikdeveli-terbiyeli kuzu ?i?
Ana yemek olarak, F?st?kl? Kebap, Terbiyeli Kuzu ?i?, Kavurmal? Ali Nazik, So?an kebab?, Keme Kebab? tad?ml?k servis edildi.
f?st?kl? kebap develio?una sadece baka kald?m. O kadar ok geldi ki.
Develi bizlere ok de?er vermi? ve emek harcam??lard?.
yaprak ?biyet develi
En son Yaprak ?biyet servis edilmi?. Edilmi? diyorum nk kalamad?k. K?z?m hala diyor ah anne kalmad?k ok gzel grnyor.
art?k bir gn s?rf yaprak ?biyet yemek iin yeniden Develi ye gidece?im.,
Bu harika ak?am iin Develi ye ve eme?i geen herkese sonsuz te?ekkrler.
Adres:
iroz mevki, ?stanbul asfalt?. Florya ( ?bb Sosyal Tesisler’in yan taraf? )

 

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir