CUMA DUASI
  • Yorum yok
  • 15 Nisan 2016
  • 3459 Okunma
Pin It

Cuma Duas?

Lailahe illallah Cuman?n sebebiyle, Muhammedn Resullullah gerek yzn glgesiyle dnya ve ahiret murad?m? ver.

Melekler duas?yla, Ya veddm, entel maksudum, Kulhvellah ehad, bin bir kere ya samed, cennet kap?lar?n? a, benim gnah?mdan ge.

Benim gnah?m varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

?lahi kabre vard???m gece ltfeyle, yaln?z kald???m gece bilmedi?imi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser ?arab?na dald?r, ulu cemalini gster bize.

Gece gndz yalvar?r?m sana dnya ve ahiret murad?m? ver bana.

Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedn Resullullah.

Cuma gibi gnmz var. ?slam gibi dinimiz var. Muhammed gibi ?ah?m?z var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mhr vurdum, stne.

S?rr?m sbhan?m Allah, derdim derman?m Allah, gafil kuluna gam d?m?, yeti? imdad?m?za ya Muhammed.

Kulhvellah ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umar?z senden ?efaat.

Lailahe illallaht?r zm, Muhammed Mustafad?r szm, ihlas-? ?erif ile y?kad?m yzm. Ayetele krs iin sen kabul eyle szm.

Bugn Cuma gndr. Dinim ?slam dinidir. Dinimin ?slam dini oldu?una, yetmi? binin n?sf?na, mhrledim stne.

Lailahe illallah murad?m var, biri cennet, bir ?rmak diyar?n? grmek. A cemalini gster diyar?n?.

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gndz yalvar?r?m sana. Her zaman sana muhtac?m, cemalini gster bana.

Cennetine davet et Allah?m kabrimizde rahatl?k, s?ratta selamet, tatl? can?m?z sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cmleyle beraber bana da nasip eyle.

Lailahe illallah selalar duas? iin, Muhammedn Resullullah ar?? ala glgesi iin hastalara ?ifa, dertlilere deva, borlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.

Ya Celil, etme zelil, gnder delil. ?lahi Yarabbi hacetimi rahmet deryas?n? ula?t?r, duaya a?lan elleri icabete eri?tir.

Allah?m senden ba?ka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah ar?? alaya Muhammedn Resullullah ?kr Mevlaya.

Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini gster bana.

Lailahe illallah gnahlar?m?z af eyle, Muhammedn Resullullah makam?m? nur eyle.

?lahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmad???m zaman bu duam? sana emanet ederim.

Selat selaya yollad?m Mevlaya, sen cmlemizin murad?n? ver gelecek Cumaya.

Lailahe illallah ve celleh edas? ile, Rabbim murad?m?z? ver melekler duas? ile.

Lailahe illallah kalbimizi karartma, r?zk?m?z? azaltma, kabrimizi, daraltma, senden ba?ka kap? aratma, muhannete muhta etme.

Lailahe illallah imanla sab?r, Muhammedn Resullullah azaps?z kabir.

Allah?m beni af eyle, her derdimi def eyle, r?zk?m?z? bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevab?n? muktedir eyle.

Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedn Resullullah. E?hed en l ilhe illallah ve e?hed enne Muhammeden abduh ve raslh diyerek ene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

Allah?m ?eytan?n ?errinden, kabirdeki y?lanlardan, ?yanlardan, lmn deh?etinden, kabirin azab?ndan, s?rat?n zulmetinden muhafaza eyle Allah?m.

lmn hay?rl?s?n?, aylar?n birisini, Yasinin yar?s?n? okurken lmeyi nasip eyle Yarabbi.

Amin.

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir