Cottonboxta Yenilik Var!
  • Yorum yok
  • 20 Aralık 2016
  • 5462 Okunma
Pin It

Geti?imiz hafta Cottonbox ile ?ahane bir etkinli?e kat?ld?m. Her zaman yapt??? gibi Cottonbox yine fark?n? belli ederek ?ahane bir organizasyon haz?rlam??t?.

cottonbox-ikram

?lk nce ikramlar? ile bizleri ??martt?. Sonras?nda ise online sat?? sitesi https://cottonbox.com.tr

1 ocak itibari ile gzel rnlerine ula?abilece?imizin haberini payla?t?lar. Hay?rl? olsun diyelim bizde de?il mi ?

Unutmadan bu gzel etkinlikte eme?i geen ve beni davet eden herkese te?ekkr derim.

Cottonboxta Yenilik Var!

s35a3739-copy-4320-x-2880

Kaliteli retimi ve zel tasar?mlar?yla ev tekstiline yn veren Cottonbox, 2017 y?l?na renkli ve keyifli bir lansmanla merhaba dedi. Park Hyatt Maka Palasta gerekle?en etkinlikte markan?n son koleksiyonu ve yenilikleri bas?na tan?t?ld?. Cottonbox Ynetim Kurulu Ba?kan? Nuri Turgutun ev sahipli?inde gerekle?en lansmanda 2017 ev tekstili trendleri, markan?n online stratejisi do?rultusunda ?ekillen yeni rn gam? ve yeni y?l hedefleri n plandayd?.

cottonbox-yonetim-kurulu-bsk-nuri-turgut

Do?an?n zerine beyaz bir rt ekmeye haz?rland??? aylarda Cottonbox da yeni koleksiyonu ile bu romantik ve s?cak uykuya e?lik ediyor. Modada ya?anan ak?mlar? ev tekstiline yans?tan Cottonbox, dnya trendlerine paralel olarak 2017 Sonbahar & K?? koleksiyonunda flanel kuma?lar, mandala desenler, etnik unsurlar, soft izgiler ve dingin renklerle yepyeni bir koleksiyon yarat?yor. Uyku kalitesini nemseyen ve sa?l?kl? uykunun kaliteli hammadden ba?lad???na inanan Cottonbox, tm rn gruplar?nda sadece pamuk i?li?i kullan?yor. % 100 pamuk bitkisi, tarladan retime, dikimden bask? boyaya kadar tamamen sa?l?kl? bir sreten geerek evlere ula??yor.

s35a3692-copy-4320-x-2880

2017 Sonbahar & K?? koleksiyonunda, dekorasyonun zamans?z tekni?i patchwork desenler, modernize edilen 3D bask? tasar?mlar ve so?uk k?? gecelerinde vazgeilmez olacak battaniyeli setler seenekler aras?na ekleniyor. Yeni gruplar?n yan? s?ra, yatak odas?n?n olmazsa olmazlar? klasik seenekler, eyizlerin gzdesi el i?lemeli setler, dantel ve gprl nostaljik tak?mlar, soft izgiler yine koleksiyonda yerini al?yor.

Cottonbox art?k tketicisine daha yak?n

Dinamik ve yeniliki izgisiyle kaliteli tasar?mlara imza atan Cottonbox, ev tekstili modas?n? yak?ndan takip etmek isteyenler iin online sat?? stratejisini geli?tirerek koleksiyon e?itlili?ini daha geni? kitlelere ula?t?r?yor. Cottonbox tasar?m? tm zgn desenler ve bebek odas?ndan yatak odas?na, banyo grubundan gen odas? tak?mlar?na kadar tm rn gruplar? sitede sat??a sunuluyor.

 

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir