"Bebekler iin" Kategorisine Ait Yazılar
 • ocuklar?m?z ?yi Uyusun ?yi Bysn

  iyi bysn iyi ya?as?n   25 ?ubat ar?amba gn Sevgili P?nar Anneysen.com daveti zerine ocuklar ve beslenmesi konulu bir seminere davet edildim. Beslenme Uzman? Ceren Batmaz sar? ve Elvan Odaba?? Kenar’?n bilgilendirmek iin bulundu?u seminerde inan?lmaz bilgiler edindim. Siz takipilerimin […]

  • Yorum yok
  • 27 Şubat 2015
 • Muffin / Baby Shower Partisi iin Muffin Tarifi

  Eltim bahar iin yapt???mBaby Shower partisindemuffinler bendendi. Daha nce ?ra?an Saray da sevgili Williamtaraf?ndan ald???m enfes bir tarif . E?er yumu?ac?k pamuk gibi bir dokusu olan kek istiyor iseniz i?te tarif. Dilerseniz kal?pta yap?n .. Yeter ki deneyin ok seveceksiniz. […]

  • Yorum yok
  • 4 Aralık 2014
 • Beze Nas?l Yap?l?r / Beze Tarifi

  Hepinize kocaman merhaba dostlar Bu aralar yo?unluktan dolay? maalesef tariflerim de aksamalar var. Hafta sonu eltim Bahar iin Baby Shower yapt?k. Detaylar? tek tek yazaca??m. O gn en ok merak edilen beze kulesi oldu. O nedenle beze tarifi vermek ile […]

  • 2 yorum
  • 13 Kasım 2014
 • Ev Yap?m? Kay?s? Suyu

  Ev yap?m? rnleri ok seviyorum. Gnl rahatl??? ile k?z?m ve o?luma iirebiliyorum. Geenlerde ok fazla kay?s? suyu al?nca iftara imek iin meyva suyu yapmaya karar verdim. Benim kay?s?lar?m ok tatl? olmad???ndan ?eker ilavesi yapt?m. siz damak tad?n?za ve kay?lar?n?z?n tad?na […]

  • Yorum yok
  • 14 Temmuz 2014
 • Erik ?erbeti / Erik Suyu/ Ev Yap?m? ?ecekler

  Erik ?erbeti / Erik suyu Malzemeler: 1 kg k?rm?z? mrdm eri?i 500 gr toz ?eker (damak tad?n?za gre artt?rabilirsiniz) 1 adet limonun kabu?u ve suyu 2 lt su Erik Suyu nas?l yap?l?r Erikleri y?kay?p ekirdeklerinden ay?r?n. zerine ?eker limon suyu […]

  • Yorum yok
  • 9 Temmuz 2014
 • Cevizli Sucuk Nas?l Yap?l?r

  Benim k?z?m cevizli sucuk ok sever. D??ar?dan ald???n?zda hem nas?l ve ne ko?ullarda haz?rland???n? bilmiyorsunuz hemde bayat ceviz yemi? oluyor. Cevizli sucuk tarifini sevgili Sahrap Soysal’dan ald?m. ?ahane bir tarif oldu. Sizde cevizli sucuk seviyor iseniz mutlaka denemelisiniz. ?imdiden afiyet […]

  • Yorum yok
  • 23 Haziran 2014
 • Stl orba

    Bir cuma gnnden hepinize kocaman bir merhaba. Hava o kadar gzel ki tam yaz havas? hafta sonu da sper bir hava olacakm??. Eminim ok gzel planlar?n?z vard?r. Beni sosyal medyadan ekleyin de tan??al?m ne gzel payla??mlar?n?z var takip etmek […]

  • Yorum yok
  • 14 Mart 2014
 • Yusuf Eymen 1. Ya??nda

  O?lum nihayet bir ya??nda Blogger Anne katagorimde o?lumun birinci ya? gn ile ilgili detaylar? payla?t?m. Okumad? Birdemliksohbetzel katagorimden okuyabilirsiniz Zaman ne de abuk geiyor de?il mi Do?um gn 26.12.2012 olmas?na ra?men biz 1. ya??n? 29.12.2013 pazar gn evimde kutlad?k. 28.12.2013 […]

  • Yorum yok
  • 2 Ocak 2014
 • Bal Kaba?? orbas?

    Bugn enfes bir orba tarifim var tam zaman? iken bal kaba?? tketmeliyiz.  ok fazla yarar? olan bu enfes tat ile orba yapt?m. Sizde ok be?eneceksiniz iddaa ediyorum.  ??te bal Kaba?? orbas? http://birdemliksohbet.com/Default.aspx?ad=incele&id=849

  • Yorum yok
  • 5 Kasım 2013
 • Lohusa ?erbeti nas?l haz?rlan?r ?

  Lohusa ?erbeti nas?l yap?l?r ?

  • 1 yorum
  • 9 Ekim 2013
 • YUSUF EYMEN 9 ayl?k oldu.

  9.Ay?m?z bitti.. Asl?nda buraya daha s?k yazmam gerek her an? evet facebook ve twitterdan payla??yorum ama yinede buraya da yazmam gerekli biliyorum ama bazen es geiyorum.. Neler oldu son 1 ay ierisinde hemen bahsedeyim. ncelikle alttaki 2 di?imize arkada? st […]

  • Yorum yok
  • 30 Eylül 2013
 • Yeni do?an bebe?in uykusu, kilosu, beslenmesi nas?l olmal? biliyor musunuz? ??te, yenido?an ile ilgili merak edilen btn sorular ve cevaplar?

  Yeni do?an bebe?in grnts nas?l olur ve karakteristik zellikleri nelerdir? Genellikle bebekler 3300-3600 gr aras?nda 49-52 cm aral???nda do?arlar ve normal do?duklar?nda a?lamalar? beklenir. Kurba?a ya da cenin pozisyonundand?r anne rahmindeki o s?k?la?malar?ndan, oraya s??mak iin ald?klar? pozisyondan dolay? birdenbire […]

  • Yorum yok
  • 22 Ağustos 2013
 • Ek G?daya Gei? Dnemi

  Ek g?daya gei? Zaman ne kadar da abuk geiyor de?il mi ? Daha dn gibi hamile kald???m? ?rendi?im gn.. ?imdi ise o?lum byd 7. ay?m?z ierisine girdik ve art?k ek g?dalara getik.. Evimize 2. bebek olarak da geldi Yusuf biliyorsunuz. […]

  • Yorum yok
  • 17 Temmuz 2013
 • Eyvah Di?imiz ?k?yor

  Beni facebook ve Twiterdan takip eden dostlar?ma bu duyuruyu bir ka hafta nce vermi?tim. Buraya yazmak anca k?smet oldu. Teyzeleri amcalar? benim o?lumun di?i 6 temmuz 2013 de ?kt?.. Biraz zor oluyor sanc?l? bir dnemimiz oluyor ama ne yapal?m bu […]

  • Yorum yok
 • Yusuf Eymen 6. ay?nda

  Bir sredir yazmad???m? fark ettim. Asl?nda bu dnemde ok ?ey oldu. Yusuf Eymen 5 ay?n? dolu dolu doldurdu. 26.05,2013 tarihinde .. ?u an 6. ay?m?z?n ierisindeyiz. Yak?nda ek g?dalara geece?iz. Bir nceki yaz?mda yusuf ilk defa dnd demi?tim. O gnden […]

  • Yorum yok
  • 3 Haziran 2013
 • Yusuf Eymen Dnyor / 5. ay?m?z

  iki gn nceydi. Uyku iyice bast?rm?? bende yusuf ve aysu ile oynayarak yusufu uyuyabilmesi iin biraz yoruyordum. Yere bir battaniye serip b?rakt?m. Arkam? dnd?mde yusuf ayaklar?n? kald?rm?? ve sonra pat diye yz st dnd. Aysu bu olaya ilk ?ahit olan […]

  • Yorum yok
  • 17 Mayıs 2013
 • Do?um ?zini Dn? / Do?um sonras? ilk i? gn

  ??e ba?lad???m ilk gn O kadar zor bir ba?l?k att?m ki ne yazaca??m? bilmeden.. Tam 5 ayd?r evde ve ev ortam?na ev kad?nl???na ve yavrular?mla geirdi?im kaliteli zamandan sonra yeniden i?e dnmek beni zorlamad? desem yalan olur. Evet al??may? ok […]

  • Yorum yok
  • 6 Mayıs 2013
 • Ev Kazalar?nda ?lk Yard?m

  Ac?badem Kad?ky Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi ve ?lk yard?m E?itim Merkezi Mesul Mdr Dr. Veysel Balc?n?n; son gnlerde halk?n konu?tu?u nemli gndem konusuna ???k tutacak ve ocuklar iin hayati nem ta??yan ilk yard?m bilgileri Kids&Gourmet Kas?m 2013 say?s?nda ?yle […]

  • Yorum yok
  • 7 Nisan 2013
 • Anne st Nas?l Art?r?l?r

  Anne stn artt?ran besinler Bu yaz?mda size kendi tecrbelerimden bahsederek anne stn art?rmak iin neler yapt???m? yazaca??m. Anne st hepimizinde bildi?i gibi ok nemli zellikle ilk alt? ay.. Mmkn olduka emzirmemiz gerekti?ine inanoyorum. Hep derim ok pi?man?m diye k?z?m aysu […]

  • Yorum yok
  • 15 Mart 2013
 • Bebeklerde Gaz Sanc?s?

  Eyvah Bebe?imde gaz sanc?s? var ne yapmal?y?m ? Bebe?ime neler gaz sanc?s? yapar ? Bu soruyu bir sredir kendime soruyorum. Asl?nda Yusuf benim ikinci bebe?im ama aradan 8 y?l gibi bir sre geince bu konular? unutuyormu?sun gerekten de unutmu?um.. Asl?nda […]

  • Yorum yok
 1. Sayfalar:
 2. 1
 3. 2
 4. 3