"BEYAZ PERDE" Kategorisine Ait Yazılar
  • http://www.birdemliksohbet.com/wp-content/uploads/2019/02/?ERO.jpg

    Haftan?n Filmleri

    iero ?lyas Bazna, 2. Dnya Sava?? s?ras?nda Ankara’daki ?ngiliz Bykelili?i’nde u?ak olarak al??maktad?r. ?eriden birok bilgiye ula?abilen Bazna, Almanlar iin casusluk yapmaya ba?lar ve kendisine “iero” kod ad? verilir. ?lyas Bazna sava??n seyrini de?i?tirmesine ra?men T4 uygulamas?yla engellilerin gaz odalar?na […]

    • Yorum yok
    • 5 Şubat 2019